කැමති විදියට කොණ්ඩේ ස්ටයිල් කරන්න | How to get a HIGH volume Hair | Sinhala | mrx

කැමති විදියට කොණ්ඩේ ස්ටයිල් කරන්න | How to get a HIGH volume Hair | Sinhala | mrx

🌐 Pete and Pedro වෙබ් සයිට් එක :

✅ Discount Code: MISTERX15

උඩ තියෙන ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක යූස් කරලා අරගන්න ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකකට 15% ඩිස්කවුන්ට් එකක් පීට් ඇන්ඩ් පේඩ්‍රො එකෙන් අරගන්න පුලුවන්.

Use the code ‘MISTERX15’ for 15% off from any product.

✳ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් සෙට් එක
Product Links Used in this Video:

ගොඩක් වෙලාවට කොණ්ඩෙ තමයි කොල්ලෙක්ට වාතයක්ම වුනු සිද්ධිය.
කොච්චර හැදුවත් ඕන විදියට තියෙන්නෙ නෑ. එක්කො වැටෙනවා. නැත්තම් හුළගෙ යනවා.
හැම ලාවෙම කොණ්ඩෙ උස්ස උස්ස ඉන්න සිද්ධ වෙනවා.

මේක ඔලුවට පට්ට වදයක්. ඒක හින්ද තමයි කැමති විදියට කොණ්ඩේ ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන් වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන විස්තරයක් මේවීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නෙ.

In this video, Lifestyle, Love, Fashion expert Mrx talks about How to get a HIGH volume Hair.

Sometimes, It’s a pain in the A$$ when you can’t get your hair done.
In this video, I’m trying to get you through the process of getting a high volume of hair at home.

L I K E | C O M M E N T | S H A R E | S U B S C R I B E

📌 හැන්ඩියා වගේ අඳින්න :

📌 හිතේ ඉන්න කෙල්ල සෙට් කරගන්න ටිප්ස් 5ක්:

✅ඉන්ස්ටා එකෙන් ෆලෝ කරන්න:
Follow me on INSTAGRAM

✅ෆේස්බුක් එකෙන් ලයික් කරන්න
Like us on FACEBOOK
:

✅ඊමේල් කරන්න:
email
askme.mrx@gmail.com

Don’t forget to hit the subscribe button for the Mr.X channel if you’re new here. I’ve got some cool content coming out for the rest of 2020. I’m featuring all things Mens Fashion, Mens Hair and I won’t forget about all those how-to tutorials on hair, and style.

Keywords: First date tips for men, First date, mrx, Relationship advice for men sinhala, Sinhala Motivation, mrx, mrx sl, mr.x, fashion tips for men, mens fashion sri lanka, mens fashion sinhala, xfactory, x factory, xarmy, x army, xfactory live show, mrx kello, lankawe kollo,

#xfactory #mrx #peteandpedro